logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Acceptatie

Acceptatievoorwaarden voor een financieringsaanvraag

Bij een financeringsvraagstuk gaat het om vertrouwen. Vertrouwen in u als ondernemer, vertrouwen in Capital Union maar ook vertrouwen in de richting van andere (potentiële) zakelijke geldschieters, zoals informal investors; business angels; crowdfunders; venture capital ondernemingen; participatiemaatschappijen; investeringsfondsen en private equity ondernemingen. Daarom hanteren wij strikte acceptatievoorwaarden. De volgende richtlijnen zijn van toepassing:

Maak direct contact!

select category:

Krediet aanvragen

1. Wie bent u en wat gaat u doen

a

Wij en ook onze financiers hebben er recht op om te weten met wie ze in zee gaan. Daarom checken we de gegevens van u als rechtspersoon en als natuurlijke persoon.

2. Bedrijfsactiviteiten

aWij analyseren uw aanvraag met bijhorende financieringsbehoefte grondig. Een persoonlijk gesprek, waarin u de mogelijkheid krijgt uw plannen toe te lichten maken tevens onderdeel uit van onze procedure. De belangrijkste vragen die wij meenemen in de beoordeling zijn; A. Bent u in staat om de financiering af te lossen binnen de gestelde termijn en B; wat zijn de financiële risico’s.

De onderstaande indeling bepaalt ook de rente die u gaat betalen aan ons of aan de financiers. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rente.

3. Hoe beoordelen wij uw aanvraag

a

Wij beoordelen en toetsen onder andere:

 1. De persoon of personen achter het bedrijf. BKR maakt daar onderdeel vanuit. Een negatieve toetsing hoeft overigens geen beperking te zijn.
 2. Ondernemersplan startende ondernemers.
 3. Doorstarter. Vanuit welke situatie. Hoe zijn de problemen ontstaan. Overleg meerdere jaarrekeningen met solide doorstartplan.
 4. Aanvaarden (mede) hoofdelijke aansprakelijkheid.
 5. Overige zekerheden, borgstellingen, garanties.
 6. Verpanding van inventaris, machines en voorraden.
 7. Verpanding debiteuren, bij werkkapitaalfinanciering.
 8. Eventuele inbreng eigen kapitaal.
 9. Administratieve organisatie. Wie is de accountant.
4. Beoordeling financiële risico’s

aVoor de financier is het van groot belang om de te bepalen welke risico’s met een bepaalde aanvraag gemoeid zijn. Dit is een uiterst delicaat onderwerp en daarom ook geven wij graag feedback om de presentatie van uw plan te verbeteren en daar waar nodig inhoudelijk aan te passen. In dit stadium zal tevens duidelijk worden of dat Capital Union zelf een financiering zal aanbieden of dat wij als intermediair gaan optreden richting informal investors; business angels; crowdfunders; venture capital ondernemingen; participatiemaatschappijen; investeringsfondsen en private equity ondernemingen.

5. Afwijzing van uw financieringsaanvraag

a

De financieringsaanvraag kan worden afgewezen zonder opgaaf van redenen. Wij behouden ons alle rechten voor. Een financieringsaanvraag kan o.a. worden afgewezen indien:

 1. Terugbetaling van de financiering uitermate onzeker is.
 2. Onvoldoende zekerheden worden geboden.
 3. Kwaliteit van de zekerheden twijfelachtig zijn.
 4. Vermogensopbouw te veel gebaseerd is op vreemd vermogen.
 5. Kwaliteit en imago van de ondernemer te wensen over laat.
 6. Ondernemingsplan niet goed onderbouwd en/of onvolledig en/of ondoorzichtig en/of voorzien van onjuiste en/of niet verifieerbare informatie.

Landelijk netwerk van bedrijfsspecialisten

Coaching vormt een belangrijk en verplicht onderdeel van onze dienstverlening. Onze ondernemerscoaches zijn gespecialiseerd op marketing, juridisch en financieel gebied. Door gerichte coaching verbeteren de vaardigheden van kredietnemers en daarmee wordt de kans op hun succes danig vergroot. Wij zitten niet in een ivoren toren zoals de bankiers, maar bezien alles vanaf de werkvloer. Ideaal voor starters en doorstarters.

Wacht niet te lang!

U bent een starter? U bent een doorstarter? U zoekt financiering, risicokapitaal of crowdfunding. U weet wat u wilt, alleen het geld daarvoor ontbreekt nog. Raadpleeg de ervaren financieel specialisten van Capital Union voor meer informatie of vraag vandaag nog een krediet aan!

Online krediet aanvragen

Spreekt onze resultaatgerichte aanpak u aan? Vul dan het online aanvraagformulier in! U ontvangt vervolgens een vragenformulier. Binnen twee dagen krijgt u altijd een reactie.

Verder procedure

Indien wij uw onderneming als starter of doorstarter kansrijk achten, nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor waarin u uw plannen kunt toelichten. Zitten we op één lijn, dan gaan we concrete plannen maken en uitvoeren.

>> Ga naar het online aanvraagformulier

Financiering ophalen

Vul het formulier in en ontvang 15 tips van experts!