Acceptatie

Bij een financieringsvraagstuk gaat het om vertrouwen. Vertrouwen in u als ondernemer, vertrouwen in Capital Union maar ook vertrouwen in de richting van andere (potentiële) zakelijke geldschieters, zoals informal investors; business angels; crowdfunders; venture capital ondernemingen; participatiemaatschappijen; investeringsfondsen en private equity ondernemingen. Daarom hanteren wij strikte acceptatievoorwaarden.

Hoe beoordelen wij een aanvraag:

 • De persoon of personen achter het bedrijf. BKR maakt daar onderdeel vanuit. Een negatieve toetsing hoeft overigens geen beperking te zijn.
 • Ondernemersplan startende ondernemers.
 • Doorstarter. Vanuit welke situatie. Hoe zijn de problemen ontstaan. Overleg meerdere jaarrekeningen met solide doorstartplan.
 • Eventueel aanvaarden (mede) hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Overige zekerheden, borgstellingen, garanties.
 • Verpanding van inventaris, machines en voorraden.
 • Verpanding debiteuren, bij werkkapitaalfinanciering.
 • Eventuele inbreng eigen kapitaal.
 • Administratieve organisatie. Wie is de accountant.

Vrijblijvend contact

Neem vandaag nog contact met ons op indien uw organisatie onder financiële druk staat.

Neem altijd een deskundige en gespecialiseerde bedrijfsadviseur in de arm. Een ervaren recovery bedrijfsadviseur is deskundig op het gebied van schuldsanering (afkopen van crediteuren) en doorstarten (zonder schulden en in een gesaneerde vorm doorgaan na faillissement) van ondernemingen.

Wij en ook onze financiers hebben er recht op om te weten met wie ze in zee gaan. Daarom checken we de gegevens van u als rechtspersoon en als natuurlijke persoon.

Bedrijfsactiviteiten

Wij analyseren uw aanvraag met bijhorende financieringsbehoefte grondig. Een persoonlijk gesprek, waarin u de mogelijkheid krijgt uw plannen toe te lichten, maakt ook onderdeel uit van onze procedure. De belangrijkste vragen die wij meenemen in de beoordeling zijn;

A. Bent u in staat om de financiering af te lossen binnen de gestelde termijn en

B. Wat zijn de financiële risico’s. Dit bepaalt ook de rente die u gaat betalen aan ons of aan de financiers. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rente.

Beoordeling financiële risico’s

Voor de financier is het van groot belang om de te bepalen welke risico’s met een bepaalde aanvraag gemoeid zijn. Dit is een uiterst delicaat onderwerp en daarom geven wij graag feedback om de presentatie van uw plan te verbeteren en daar waar nodig inhoudelijk aan te passen. Wij kijken met u terug naar uw jaarrekeningen en tussentijdse cijfers. We kijken vooral vooruit. Wat zijn de nieuwe plannen. Wat kost het om deze te realiseren en wat zijn de toekomstverwachtingen met reële financiële prognoses. In dit stadium zal tevens duidelijk worden of Capital Union zelf een financiering zal aanbieden of dat wij als intermediair gaan optreden richting informal investors; business angels; crowdfunders; venture capital ondernemingen; participatiemaatschappijen; investeringsfondsen en private equity ondernemingen.

Afwijzing van uw financieringsaanvraag

Een financieringsaanvraag kan worden afgewezen. In zo’n geval zullen wij dit uitgebreid met u bespreken. Wij behouden ons alle rechten voor. Een financieringsaanvraag kan o.a. worden afgewezen indien:

 • Terugbetaling van de financiering uitermate onzeker is. Er is dan te weinig ruimte in de berekende cash flow en resultaten.
 • De omzetgroei onvoldoende onderbouwd is waardoor er te weinig vertrouwen in het verdienmodel is.
 • Het ondernemingsplan niet goed onderbouwd en/of onvolledig en/of ondoorzichtig en/of voorzien van onjuiste en/of niet verifieerbare informatie. Wij willen hier juist met u mee aan de slag. De verbetering zult u al in een vroeg stadium horen.
 • Onvoldoende zekerheden worden geboden.
 • Kwaliteit van de zekerheden twijfelachtig zijn.
 • Vermogensopbouw te veel gebaseerd is op vreemd vermogen.
 • De ambities en de capaciteiten van de ondernemer te veel uiteenlopen.

Financiering ophalen, maar hoe doe ik dat?