Wij kregen een bedrijfspand op het oog waarmee we onze logistieke activiteiten in eigen hand, dus meer gecontroleerd, zouden kunnen gaan uitvoeren.

Dit pand was zo vers op de markt, dat er geen verkoopmakelaar aan te pas nog was gekomen. Wij zijn direct voortvarend aan de slag gegaan met de bouwkundige keuring en met toetsing van de financiële haalbaarheid.

Omdat de verkoper snel wilde schakelen moest er geacteerd worden in een krap tijdsbestek. Wij wilden het pand dolgraag kopen en hebben daarom 2 verschillende financiële partijen aan het werk gezet waaronder Capital Union.

Men heeft beide een financieringsmemorandum uitgewerkt en vervolgens contact met banken gelegd. De indruk die we kregen van Wim Oosthoek van Capital Union was bij het 1e gesprek al erg positief.
Uiteindelijk heeft het traject met Wim ook geleid tot een passende financiering en is de transactie rond gekomen.

Inmiddels werken wij sinds april 2021 vanuit onze prachtige nieuwe locatie.
Ook na het traject heeft Wim zijn betrokkenheid getoond. Niets dan lof voor Capital Union!

Respicon

Capital Union heeft in 2017 reeds contact gekregen met deze onderneming ten tijde dat zij in zwaar weer verkeerde. Uiteindelijk zijn door bemiddeling van Capital Union de schuldeisers tevreden gesteld en is er een nieuwe juridische structuur opgezet met toetreding van een investeerder. De onderneming heeft hierna een snelle groei meegemaakt waarbij Capital Union als MKB Commissaris aan boord is gekomen. Capital Union heeft middels haar eigen investeringsmaatschappij een belang genomen in de nieuwe structuur om de groei te kunnen financieren.

Een grote keuken- en badkamer specialist wilde zijn onderneming verkopen aan het management. Voor de financiering is daarbij de begeleiding gevraagd van Capital Union. Om de overname goed te kunnen documenteren zijn allereerst door Capital Union de Jaarrekeningen genormaliseerd waardoor een betrouwbaar beeld geschapen werd van de prestaties van de onderneming. Daarna is in overleg met het management een prognose opgesteld met een stevige onderbouwing met marktanalyses en kostencalculaties.

Op aandrang van Capital Union is besloten om het onroerend goed dat de onderneming huurde ook in de aankoop mee te nemen en te laten financieren. De financiering werd hierdoor goedkoper en is met een bekende bancaire relaties afgerond. Financiering > € 1M

Een IT onderneming in financieel zwaar weer trachtte eerst op eigen houtje uit het dal te klimmen maar heeft uiteindelijk de ondersteuning van Capital Union gevraagd om het proces naar stabiel vaarwater te leiden. Capital Union heeft allereerst ruimte en adem gecreëerd voor de ondernemer door met de crediteuren een akkoord te bereiken en een informal investor aan boord te halen. Uiteindelijk in overleg met de ondernemer, een speciale juridische constructie opgezet waarbij een deel van de onderneming is gefailleerd en is doorgestart zonder de zware schuldenlast. Een ander deel is als snelgroeiend IT Projectbureau doorverkocht aan een investeerder.

Voor een startende apotheker heeft Capital Union met succes een groeifinanciering kunnen arrangeren via haar bancaire kanalen. De jonge ondernemer en zijn vrouw waren beide in loondienst en wilde een eigen onderneming starten. Capital Union heeft het paar van begin tot eind begeleid waarbij veel aandacht is gegaan naar de opzet van het ondernemingsplan en de onderbouwing daarvan. Met behulp van de analisten van Capital Union is een overtuigende marktanalyse op verschillende niveaus gemaakt die de omzetprognoses op heldere wijze ondersteunden.

Een bancaire instelling waar Capital Union nauw mee samenwerkt, heeft toen een zeer gunstig voorstel op tafel gelegd om de nieuwe onderneming te laten starten. Financiering > € 150.000

Capital Union heeft voor een snel groeiende projectontwikkelaar de financiering opgezet en afgerond voor een vastgoed project in de binnenstad van Leeuwarden. Het betrof hier de herontwikkeling van bestaande gebouwen met een beschermd stadsgezicht. De uitdaging bij dit project was de hoge urgentie vanwege een zeer beperkt tijdsschema omdat nieuwe projecten reeds waren goedgekeurd en reeds opgestart werden.

Een bancaire financiering was niet mogelijk vanwege de vereiste snelheid en de complexe juridische structuur waarin de spelers op dat moment zaten.

Capital Union heeft de kans gezien met een aantal informal investors, een voor beide partijen, zeer gunstig voorwaarden pakket samen te stellen en ruim binnen de tijd een financiering op te zetten van > € 4M.

Datum van de opdracht: 2019
Omzet bedrijf: > 10M
Soort transactie: Financiering vastgoed project