Bedrijfsfinanciering: Géén rocket science. Wel een vák.

Wanneer is bedrijfsfinanciering succesvol? Als nieuw krediet of kapitaal is losgepeuterd bij geldschieters? Of gaat het vooral om de voorwaarden waaronder dat gelukt is? Alles moet optimaal samensmelten met toekomstige cashflows, verdere plannen of onvoorziene tegenvallers. Hoe los je dat als bedrijf het beste op?

 

Vaak, veel te vaak gaat de aandacht uit naar het succesvol aantrekken van nieuw geld. Met het op korte termijn dichten van een financieel gat is echter maar een stukje van de legpuzzel gereed. Een belangrijk deel natuurlijk, maar desondanks slechts een stukje.

 

In de praktijk gaat het er vrijwel nooit om óf er dekking voor een geldtekort komt. Belangrijker blijkt dat het nieuwe geld optimaal aansluit op de totale behoefte aan bedrijfsfinanciering, nu én in de toekomst. Hoe relevant dat laatste is hebben talloze ondernemers in de achter ons liggende jaren van economische neergang helaas ‘the hard way’ ervaren.

 

Ondoorzichtig en complex speelveld.

 

Voor het realiseren van ondernemers ambities is in de meeste gevallen extra geld nodig. Bedrijven doen zichzelf een groot plezier als zij hun plannen daarom in het vroegste stadium al verkennend met een financieel specialist doornemen. Dat maakt meteen hun totále kredietbehoefte op termijn duidelijk. Op die manier is er veel meer tijd om op zoek te gaan naar de beste financier en optimaal passende financieringen. Zo voorbereid stijgt de kans op succes om meerdere geldschieters te interesseren aanzienlijk.

 

Iedere bedrijfsfinanciering bestaat uit eigen geld en uit verschillende vormen van krediet en/of kapitaal. Steeds vaker zullen daar tegelijkertijd meerdere externe financiers bij betrokken raken. Allemaal hebben die hun eigen acceptatierichtlijnen, normen, voorwaarden, regeltjes e.d. Ook zijn de condities bij al die verschillende geldschieters zelden of nooit op het belang van de individuele kredietnemer afgestemd. In dit speelveld moeten ondernemers toch maatwerk weten te realiseren.

 

De financieel specialist verdient zich altijd terug.

 

Banken en andere geldschieters werken liever via financieel specialisten en ervaren intermediairs. Samen met de kredietvragende ondernemer maken zij een doortimmerde professionele financieringsopzet. Hun expertise biedt een grotere kans op succes en vooral op toekomstbestendig maatwerk door toevoeging van hún vakkennis.

 

Meer dan ooit tevoren moet energie gestoken worden in ‘investor relations’. Potentiële geldschieters moeten professioneel overtuigd worden. Alle randvoorwaarden moeten in het belang van de geldvrager worden geoptimaliseerd en eenmaal verworven kredietlijnen moeten duurzaam en vooral adequaat worden veiliggesteld. Het voorafgaande maakt maar één conclusie mogelijk: Schakel altijd een financieel deskundige in die hier dagelijks mee te maken heeft.

 

Michiel Werkman

Auteur van het handboek voor ondernemers, ‘Rotbanken’.