Financiering: martelgang voor mkb-ondernemers?

Financiering blijft een probleem voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De vele knelpunten van een financieringsaanvraag bemoeilijken het proces voor mkb’ers om de broodnodige centen binnen te slepen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakte onlangs bekend circa 2,7 miljard euro aan extra financiering los te maken voor het midden- en kleinbedrijf. Een pietluttig doekje voor het bloeden. Financiering blijft in de ogen van MKB-Nederland-voorzitter Michaël van Straalen het grootste probleem voor ondernemers sinds de economische crisis. ‘Het financieringslandschap ontwikkelt zich bovendien snel. Ondernemers hebben moeite door de bomen het bos te zien en de weg naar de juiste financiering te vinden.’ Volgens Van Straalen vraagtde zoektocht hiernaar om een gezamenlijke aanpak. Die handschoen pakken wij graag met EZ, de banken en de markt op. Nieuwe aanbieders van financiering kunnen het gat van de banken opvullen.’

Deze financieringsalternatieven komen als paddenstoelen uit de grond schieten, vooral vanwege een stringentere toepassing van de acceptatiecriteria van de bankiers. Met name bedrijven met een financieringsbehoefte tot ongeveer 250.000 euro krijgen in steeds grotere mate te maken met banken die zich terugtrekken. Voor banken is het vaak niet aantrekkelijk klein zakelijke kredieten tussen 50.000 en 500.000 euro te financieren door de relatief hoge handelingskosten en het als hoog ingeschatte risico van deze kleine leningen.

wintgevend

Een aantal nieuwe financieringsinitiatieven kunnen een passende oplossing zijn voor mkb-bedrijven met een relatief lage financieringsbehoefte.

Alternatieve financiering en de bedragen

• NPEX (250.000 – 1.000.000+ euro)
• Nederlands MKB Fonds (100.000 – 1.000.000)
• Investormatch (100.000 – 1.000.000+ euro)
• Investeringsplein (50.000 – 500.000 euro)
• Kredietunies (0 – 200.000 euro)
• MKB-crowdfunding (0 – 200.000 euro)
• CrowdAboutNow (0 – 50.000 euro)
• Trefi Finance (vanaf 25.000 euro)

Veel mkb’ers lijden onder afgewezen financieringsaanvraag

De financiële dienstverlening van banken aan mkb-ondernemingen is de ‘achilleshiel’ van het Nederlandse concurrentievermogen. Dat komt althans naar voren in de jaarlijkse ranglijst van het Global Competitiveness Report die is opgesteld door het World Economic Forum. Hoogleraar Henk Volberda van de Rotterdamse Erasmus Universiteit benadrukt dat de krediet- en kapitaalverstrekking aan het mkb en start-ups nog verbetering behoeft. In de praktijk blijkt dat ondernemers en ondernemingen die betrekkelijk bescheiden bedragen willen lenen voor de start of uitbreiding van een bedrijf of voor werkkapitaal, daar minder kans op hebben bij de gevestigde financiële instellingen.

Doekoe-1024x338

De Sociaal-Economische Raad (SER) merkt op dat voor een deel van het mkb geldt dat de financieringsvraag in de kern gezond is, maar dat het risicoprofiel belemmerend werkt. Alsof je een kind geen lolly geeft na een bezoek aan de tandarts. Ook voor verzekeraars gelden nieuwe regels (Solvency II) die gevolgen kunnen hebben voor hun mogelijkheden om het mkb van financiering te voorzien. Voor mkb-bedrijven en mkb-leningen is doorgaans geen extern kredietwaardigheidsoordeel (rating) beschikbaar. Het gevolg is dat het mkb al gauw in een zeer risicovolle categorie terechtkomt, waarvoor hoge kapitaaleisen gelden. Dit kan de financieringsmogelijkheden van verzekeraars beperken.

Worstelen met financiering

Sergio Torres, mkb-adviseur, herkent uit eigen ervaring de worstelingen waarmee ondernemers kampen. ‘Ik heb tot mijn eigen frustratie ondervonden hoe onnodig ingewikkeld en duur het traject kan zijn dat leidt naar het indienen van een kredietaanvraag. Om over de onzekere uitkomst dan nog maar te zwijgen. Naast mij telt dit land nog 1,8 miljoen andere ondernemers en ik weet zeker dat een groot deel daarvan deze frustratie met mij deelt en nog steeds worstelt met het verkrijgen van financiering. Dat allemaal terwijl externe financiering juist voor het mkb vaak essentieel is om te kunnen groeien en vernieuwen.’